Rivets

ASTON Sweden AB specialiserar sig på tillverkning av unika produkter, formade efter marknadens och kunders behov, med specialisters och dedikerade arbetares insyn och expertis. Från våra labb kommer ett konstant utbud av specialiserad kvalitet för diverse aktörer och branscher såsom bygg och industri.

Download our product catalog for information about our rivets, including:

  • Big head rivets
  • Facade rivets
  • Multigrip rivets
  • BT rivets
  • Split rivets
  • Countersunk rivets
  • Dome head rivets
  • Rubber rivets