Nit

ASTON Sweden AB specialiserar sig på tillverkning av unika produkter, formade efter marknadens och kunders behov, med specialisters och dedikerade arbetares insyn och expertis. Från våra labb kommer ett konstant utbud av specialiserad kvalitet för diverse aktörer och branscher såsom bygg och industri.

Ladda ner vår produktkatalog för information om vår nit, som t. ex:

  • Nit med stor skalle
  • Fasadnit
  • Multigripnit
  • BT nit
  • Splitnit
  • Nit med försänkt skalle
  • Nit med kullrig skalle
  • Gumminit