Kvalitet

Kvalitetsledning är en viktig del av vardagen hos ASTON SWEDEN. Vi har tillgång till stora test- och laboratorieanläggningar som tjänar två syften: Kvalitetskontroll och utvecklingsprojekt. Kvalitetskontroll är en naturlig del av våra rutiner, där vi dokumenterar och testar kvalitet och prestanda hos våra produkter. Vår kvalitetskontroll sker enligt internationella standarder. Vi utför avancerad produktionskontroll på alla våra produkter, inklusive SPC (Statistic Process Control) och batch-kontroll.

I våra testlab finns bl a följande utrustning:

Saltspraykammare

Borrtidsmätare

Röntgenutrustning

Optisk emissionsspektrometer

Hårdhetsmätare

2D-mätanordning

Mikroskop

Draghållfasthetsmätare

Baserat på våra rutiner och kvalitetsstyrning har vi fått följande certifikat som bekräftar vår anseende som en stark tillverkare och partner:

ISO 9001: Kvalitetsledningssystem

Vår ISO 9001-certifiering visar att vi upprätthåller en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Erkännandet från ett ackrediterat certifieringsorgan bekräftar att våra processer har granskats och effektiviserats. I korthet innebär ISO 9001-certifikatet att när vi implementerar en plan, policy eller rutin så analyserar vi hur väl dessa genomförs så att vi kan fortsätta förbättras.

ISO 14001: Miljöledningssystem

ISO 14001 är en internationell standard för miljöcertifiering. Den visar att vi upprätthåller och förbättrar en god standard i vårt miljöarbete. Med mer hållbara lösningar sparar vi både tid och pengar, men även resurser. På detta sätt är vårt mål att göra vår del för en mer hållbar framtid och stärka våra anställdas miljökompetens.

AAA-kreditbetyg

Trippel-A (AAA) är det högsta kreditbetyg som ett företag kan erhålla. Det är ett bevis på företagets finansiella stabilitet och förmåga att klara sig genom hög- och lågkonjunktur. Högsta kreditbetyg har varit en av våra styrkor varje ända sedan 2003.