Produkter

Vi brinner för skruv och mycket mer!

ASTON Sweden AB specialiserar sig på tillverkning av unika produkter, formade efter marknadens och kunders behov, med specialisters och dedikerade arbetares insyn och expertis. Från våra labb kommer ett konstant utbud av specialiserad kvalitet för diverse aktörer och branscher såsom bygg och industri.

Mer möjligheter finns även i Danmark hos vår partner Red Horse, som hjälper komplettera vad vi erbjuder. De specialiserar sig exempelvis i lackering och utveckling av produkter, och står i framkant med sin teknik, medan vi på ASTON Sweden AB har vårt fokus på produktion och tillverkning.