Hem
Företagsprofil
Produkter
ASTON Sweden AB | Hangarvägen 23, SE-691 35 Karlskoga, Sweden | Tel +46 586 21 66 00, Fax +46 586 399 70

 

 

Kontakta oss
Profile - Sales and Logistics

ASTON är fokuserat på global OEM-försäljning. Lång erfarenhet av kompetens, kunskap och inte minst attityd till att arbeta med OEM-kunder ligger djupt i företagets själ.

Effektiv produktion, logistik och leveransförmåga är alltid högt prioriterade. ASTON har utvecklat en logistikapparat som underlättar både leverans av stora volymorder och av små serviceleveranser, snabbt och effektivt.

Målet är att kunna erbjuda bästa tillgängliga service, och att därmed minska kundernas lager utan att de tappar sin flexibilitet.

Manufacturing
Quality Control
Profile
Sales and logistics
(Visa mig mer!)
(Visa mig mer!)
(Visa mig mer!)
(Visa mig mer!)
3
2
1